Claus Jørgensen

Denne side er påtænkt et mangfoldigt indhold.

Dit & dat, som jeg har været optaget af, råd mod dit og dat, noder, artikler, links osv.

Kommer efterhånden.

Denne side er under gradvis opbygnng

 

Mine sporadiske undersøgelse af "Trelleborglinier"
SKAL REVIDERES: ET PAR NYE ANLÆG ER FUNDET I JYLLAND.
TIL GENGÆLD AFVISER MUSEUMSFOLK, AT DER HAR LIGGET ANLÆG PÅ SAMSØ OG I TILKNYTNING TIL SKAMLINGSBANKEN.

Klik: Samlet linieoverblik               De 9 linier i hver sit billede

. .

 

   Starten på mine memoirer
   Påbegyndt på kraftig opfordring af mine børn. Foreløbig kun, hvad jeg husker fra min tidligste barndom. Mange detaljer fra krigens tid. Tildels muntre beretninger. Fortalt i 36 selvstændige episoder. Kun få vil gide læse alle 13.428 ord. Vil nogen alligevel for skams skyld læse et par episoder, så vælg fx. blandt de sjoveste: 8, 17, 22, 29, 30, 32, 34 eller 36.

   Valsens for tidlige 2-slag
   Selvom alle ved, at man i vals tæller regelmæssigt: “1-2-3”, oplever man nu og da, at 2-slaget kommer for tidligt; både når der spilles og når der danses vals. Skyldes det sjusk, manglende præcision - eller ligger der mere bag?
Essayet, der er på op mod 6.914 ord, fordelt på 18 små afsnit, henvender sig både til folkemusikere og klassiske musikere og belyser tillige den markante forskel, der kan være mellem nodekorrekt og autentisk musikfremførelse. Således kommer jeg ind på både Wienermusik og klavermusik af Chopin.
Link til essayet om 2-slaget + Lydeksempler