Endelig vil jeg fremhæve fire

Er han go'?
Har optrådt hvor?
Hør ham spille

Fællessang:

- Den danske Sangskat

- Muntre gamle viser

- Wienermusik

- Julestue

Huskoncert

- Små klassiske Perler

- Mormors Favoritter
- i kirken

m/Sanger ell. Violinist

Folkedans for alle:

-Lanciers

-Ryste-sammen-dans

-Instruktion

Højskoleaften
...eller -eftermiddag
- i sognegården
- i lokalcentret
- i virksomheden


CV

Udgivelser

Priser / Kontakt


Vikingetidens borganlæg i et netværk af rette linier??

Min indfaldsvinkel: Jeg opdagede, at en påstået (og vist forkætret?) næsten ret linie gennem 3-4 vikingetidsborge: Aggersborg-Fyrkat-Eskeholm-Trelleborg, fortsatte ned gennem det nyopdagede gigantiske forsvarsanlæg på Falster: Trygge Borg eller "Trygge Virke".
Nysgerrigt gav jeg mig til (via GoogleMaps) at tjekke, hvor mange af de middlealderborge, jeg kendte, der var forbundet med mindst to andre borge via en ret linie.

Jeg kunne nu trække 9 så godt som snorlige linier mellem de 15 mest markante borganlæg i vikingetidens Danmark.
7 af disse er cirkelkorsborge. 6 er voldanlæg. Jelling havde i hvert fald palisader. Kärnan lå der før tårnet blev bygget.
Det er slet ikke utænkeligt, at endnu flere borganlæg fra vikingetiden vil dukke op efterhånden.
Tilsyneladende "bør" der være en borg ved Lisbjerg (Århus). Den er vist på kortet, men ikke talt med her.

Linierne er indtegnet så nøjagtigt, som jeg kunne gøre det på dette unuancerede kort.
Én linie går gennem 5 anlæg, fire linier går gennem 4 anlæg og fire linier går gennem 3 anlæg.
Linierne er meget tæt på at være lige; men selvfølgelig måtte borgene også placeres,
så der også blev taget hensyn til terrænforhold og så vidt muligt også adgang til sejlbare vandveje.

Bemærk: Linien Trelleborg (Skåne)–Trelleborg (Sjælland)–Odense–Skamlingsbanken går næsten præcis øst-vest!

Klik HER for at se hver af de 9 linier mere nøjagtigt gengivet på hver sit kort!

En oversigt over de 15 borganlæg, med angivelse af hvor mange linier, de ligger på - eller de danner "endestation" for,
kan ses nederst på denne side.

Mit store spørgsmål:

Selvom om man muligvis har kunnet placere borganlæggene på (næsten) rette linier,
hvilket formål har det så skullet tjene??
Mit eget gæt har jeg formuleret under kortet.

Til de, der vil hævde, at Vikingeborgene er lige så tilfældigt placeret som fx. Bilka og Nettobutikker, og det derfor vil være lige så nemt at forbinde dem med næsten lige linier, blot denne lille udfordring: Udvælg tilfældigt 15 butikker og se om du kan forbinde dem ALLESAMMEN med KUN 9 lige linier, der ALLE går gennem MINDST 3 butikker!Hermed min mindst usandsynlige forklaring på, hvorfor der kan trækkes (næsten) lige linier mellem borgene.
Og hvorfor man måske vil kunne finde nye (trelle)borge netop på disse linier.

Kan Trelleborg”husenes” overdimensionerede, skråtstillede hjørnestolper end Hanssons måske forklares med, at disse tillige var fundamenter til nogle høje tårne?

Hvis legenderne om det over 135 m (?) høje fyrtårn i Alexandria passer, kunne man fra toppen af dette (i solskinsvejr, med (hul?)spejle, ellers bål) sende signaler over meget store afstande, flere hundrede km? i hvert fald længere end fra bavn til bavn. Naturligvis forudsat, at spejlene blev indstillet tilnærmelsesvist præcist!

Kan det tænkes, at vikingetidens forsvarsanlæg har haft noget tilsvarende “kommunikationsudstyr”? I så fald anbragt højt af hensyn til jordens krumning. Om linierne er helt eller bare tæt på at være snorlige, har muligvis været af mindre betydning.

Selvfølgelig er vikingeborgene primært placeret strategisk rigtigt (terræn og vandveje), men som jeg ser det: Samtidig tilnærmelsesvis lagt på så få linier som muligt, således, at der opstår flest mulig "knudepunkter", hvor flere linier indgår.
Med et sådant netværk opnåedes, at man – fra hvilken som helst af borgene, på kort tid – kunne sende en besked (om angreb, opstand eller hvad det nu kunne være), der via kun ganske få led, kunne nå frem til samtlige af de andre største borganlæg.

Af de otte "ikke-trelleborge", der ligger på “mine” linier, og som, – efter min bedste overbevisning – alle må have fungeret som militære anlæg i vikingetiden, vil jeg fremhæve de fire som sådan mindst kendte:
1) Min linie mellem Hedeby og Borgring går faktisk lige gennem Tranekær Slot på Langeland, som tidligere skulle have været et "stærkt forsvarsanlæg”.
2) Skamlingsbanken ligger tæt på det sted, hvor en forlængelse af den øst-vestgående linie gennem Trelleborg og Odense rammer linien Aggersborg-Jelling-Hedeby. Selvom den, med sin nuværende funktion, er taget i brug i nyere tid, finder jeg det utænkeligt at ikke netop denne 106 m høje banke, skulle have spillet en rolle som forsvarsværk i de tidligste tider.
3) Ville man mon have gravet Kanhavekanalen (Samsø), Nordeuropas største ingeniørarbejde i vikingetiden, hvis ikke det netop var af militære grunde: Udfalds- og flugtvej fra Stavns Fjord (en kæmpe naturhavn). Uanset, om det passer, at stikprøveudgravninger har vist, at der må have ligget et enormt (trelleborg)anlæg på Eskeholm, en af øerne i naturhavnen.
4) Trygge Borg = Virket (nyerkendt; 1,5 km i omkreds, 10 m høje volde) anses for muligvis at være Danmarks allerstørste borganlæg i vikingetiden.

En oversigt over de 15 borganlæg, med angivelse af hvor mange linier, de ligger på
- eller de danner "endestation" for:

Aggersborg, Vensyssel, Danmarks største Cirkelkors (ligger på 2 linier)
Borgeby Trelleborg (ikke udgravet) ligger nord for Malmø (ligger på 1 linie),
Borgring, nylig fundet cirkelkors-anlæg ved Køge. (ligger på 2 linier)
Eskeholm (Samsø). Ø i vikingetidens største flådehavn. Kanhavekanalen indgår i anlægget. (ligger på 2 linier)
Fyrkat, et mindre cirkelkors tæt ved Hobro. (ligger på 1 linie)
Gamleborg i Almindingen. Bornholms største fæstningsanlæg. (ligger på 2 linier)
Hedeby ved Schleswig, nordens største handelscentrum i vikingetiden. Beskyttet af Dannevirke. (ligger på 4 linier)
Jelling, skibssætning, kongeborg. Kendt for "Jellingestenen". Beskyttet af palisadehegn. (ligger på 4 linier)
Kärnan, Hälsingborg. I vikingetiden et stort fæstningsanlæg. Tårnet er først bygget i 1100-tallet. (ligger på 2 linier)
Nonnebakken, en stor cirkelkors-borg, begravet under Odense. (ligger på 2 linier)
Skamlingsbanken har med sin højde af 106 m utvivlsomt også spillet en militærrolle i vikingetiden. (ligger på 2 linier)
Trelleborg, vores velkendte cirkelkors-borg ved Slagelse (ligger på 3 linier)
Trelleborg, Borganlæg i den sydskånske by af samme navn. (ligger på 2 linier)
Tranekær Slot, Langeland. I vikingetiden et stærkt fæstningsanlæg. (ligger på 1 linie)
Trygge Virke. Fæstningsanlæg, ganske nylig "genopdaget" på Falster. Måske vikingetidens største. (ligger på 3 linier)

 

Er han go'?
Har optrådt hvor?
Hør ham spille

Fællessang:

- Den danske Sangskat

- Muntre gamle viser

- Wienermusik

- Julestue

Huskoncert

- Små klassiske Perler

- Mormors Favoritter
- i kirken

m/Sanger ell. Violinist

Folkedans for alle:

-Lanciers

-Ryste-sammen-dans

-Instruktion

Højskoleaften
...eller -eftermiddag
- i sognegården
- i lokalcentret
- i virksomheden


CV

Udgivelser

Priser / Kontakt

 


ddddd
  • Tab 1
  • Tab 2
Content 1
Content 2