Forside

Er han go'?
Hør ham spille

Fællessang:

- Den danske Sangskat

- Muntre gamle viser

- Wienermusik

- Julestue

Festlige kredsdanse
Familiefest-dans
Ryste-sammen-dans

Flere dansetilbud
Lanciers


Huskoncert

- Små klassiske Perler

- Mormors Favoritter
- i kirken

m/Sanger ell. Violinist

Højskoleaften
...eller -eftermiddag
- i sognegården
- i lokalcentret
- i virksomheden


CV

Udgivelser

Priser / Kontakt

Kalender
Har optrådt hvor?


Jeg kan nu præsentere hele 9 rette "trælleborglinier"

Man kan altid trække en ret linie gennem 2 punkter.
Går den samme linie gennem 3 eller flere punkter, vil der være tale om en særdeles utypisk tilfældighed.
Men med mange lige forbindelseslinier mellem vikingetidens allerstørste og mest markante borganlæg,
kan der simpelthen ikke være tale om rene "tilfældigheder".

Som observeret med lineal på GoogleMaps kort er langt de fleste linier snorlige.
At nogle enkelte liniestykker afviger op til 5° fra det snorlige, kan muligvis forklares med,
at en linie på jordkuglen ikke altid kan gengives korrekt på et 2-dimensionalt kort og
velsagtens har man den gang også måttet skele en smule til terrænforhold og adgang til vandveje.

Her følger 9 rette linier i hver sit billede.
Et samlet, men mindre nøjagtigt, men samlet overblik kan ses ved at klikke HER

Aggersborg (Vensyssel) - Fyrkat (Hobro) - Samsø (Eskeholm – eller Hjortholm?; øer i vikingetidens største naturlig flådehavn: Stavns Fjord. Flugtvej mod øst: Den 11m brede og 600m lange Kanhavekanal) - Trelleborg (Slagelse)- Trygge Slot ("Falsters Virke"; nylig genfundet, muligvis vikingetidens største fæstningsværk)


Den præcis øst-vest-gående linie: Nonnebakken (stor cirkelborg, midt under Odense) - Trelleborg (på vestsjælland) - Trelleborg (i Sydsverige)
NB: Jeg har senest opdaget, at linien fortsætter stik vest og rammer Aggersborg-Hedeby-linien netop på Skamlingsbanken,
der med sin højde (106 m) efter al sandsynlighed må kunne have haft forsvarsmæssig betydning allerede i vikingetiden.
(Endnu ikke føjet ind på kortet)

Jelling - Eskeholm - Kärnan (Tidligere fæstningsanlæg i Hälsingborg; tårnet er først fra 1100-tallet)


Jelling (Gorms Høj) - Borgring (nyopdaget cirkelborg ved Køge) - Trelleborg i Sydsverige - Gamleborg (gigantisk borganlæg midt på Bornholm)

 

Jelling (Skibssætning, kongeborg i 900-tallet. Udagnspunkt for mine linier: Gorms Høj) - Nonnebakken (Odense) - Trygge Slot (Falster)

Hedeby (nordens største handelscentrum, liggende i ly af Dannevirke) - Trelleborg (Slagelse) - Kärnan (middelalderborg i Hälsingborg)


Hedeby - Tranekær Slot (Oprindelig stort fæstningsanlæg på Langland) - Borgring (Køge) - Borgeby (Stort cirkelkorsanlæg)


Linien: Hedeby - Trygge Slot (Falster) - Gamleborg (på Bornholm):

 


Aggersborg - Jelling - Hedeby

Hjertet på kortene skyldes googles evindelige nævenyttighed: Angivelse af min bopæl på alle kort!