Forside

Er han go'?
Optrådt hvor?
Hør ham spille

Fællessang:

- Den danske Sangskat

- Muntre gamle viser

- Wienermusik

- Julestue

Huskoncert

- Små klassiske Perler

- Mormors Favoritter
- i kirken

m/Sanger ell. Violinist

Folkedans for alle:

-Lanciers

-Ryste-sammen-dans

Dansehold i Lading

Højskoleaften
...eller -eftermiddag
- i sognegården
- i lokalcentret
- i virksomheden


CV

Udgivelser

Priser / Kontakt

 

Test Festlige

Test Festlige


Essay om valsens for tidlige 2-slag

Om en tænkelig grund til, at man kan opleve, at både dansere og musikere
nogle gange kommer for tidligt på 2-slaget i vals.

Desuden nogle sider om emnet: Autentisk eller nodetro?
Specielt henvendt til klassisk orienterede musikere!

Klik her for at læse essayet, opdateret i juli 2021
det ligger på Musiktidsskriftet PUBLIMUS

 Klik her for at læse essayet i den oprindelige version (januar 2021)

Til tydeliggørelse af hvad der menes med for tidligt 2slag,
foretog jeg lige et par hurtige indspilninger af begyndelser fra tre forskellige genrer.
Det lykkedes ikke ordentligt, men smagløs overdrivelse fremmer forståelsen.

A: Taktfast valsebas.        B: Valsebas med for tidligt 2-slag

A Gammel Familevals      B Gammel Familievals              

A Enkevalsen (Den glade Enke)        B Enkevalsen (Den glade Enke)              

A Chopin: Vals i C#m       B Chopin: Vals i C#m