Kalender
Er han go'?
Hør ham spille

DIVERSE

CV

Udgivelser

Priser / Kontakt

Fællessang:

- Den danske Sangskat

- Muntre gamle viser

- Julestue

Huskoncert

- Små klassiske Perler

- Mormors Favoritter
- Wienermusik, evt:
m/Violinist eller Sanger

 

Festlige kredsdanse
Familiefest-dans
Ryste-sammen-dans

Flere dansetilbud
Lanciers

Højskoleaften
...eller -eftermiddag
- i sognegården
- i lokalcentret
- i virksomheden

 

Ellen Gilberg var min elskede klaverlærer
både før og efter min studietid på Det kongelige danske Musikkonservatorium.
(skrevet til et tidsskrift, bragt i Ulrik Ballieus bog "Kærlighed til klaveret")

 

Min drøm om at komme på konservatoriet fik mig til at opsøge Georg Vasarhelui. "Hvis De tager god undervisning og øver flittigt, kan De måske komme på Konservatoriet om 2-3 år" sagde han. "Jeg selv vil være bortrejst i mange måneder, men jeg ved, at Ellen Gilberg har tid".

Nok havde jeg set en helsides annonce på bagsiden af det verdensomspændende Shirmer-LP-katalog, der reklamerede for "The great danish Ellen Gilberg", men tog fuld af skepsis ud til hendes bopæl i Hellerup; hun var nok en kedelig gammel stramtandet klavertante, tænkte jeg.

Hvilken overraskelse: Hun viste sig at være både ikke spor gammel, smuk, sjov, slagfærdig, intelligent, sprudlende og dertil et pragtfuldt menneske, men først og sidst en fantastisk pædagog: Knap 3 måneder senere var jeg optaget på Det kongelige danske Musikkonservatorium.

Bekendtskabet med Ellen Gilberg udviklede sig snart til et varmt venskab og lidt efter lidt gik det op for mig, at når jeg ikke kendte hende bedre, var det fordi hun i det væsentlige havde haft sit virkefelt langt uden for landets grænser med radioudsendelser og koncerter, også på "de store tribuner", f.eks.i Wigmore Hall og Carnegie Hall. Og når jeg "fik hende i gang" kunne hun i timevis fortælle om sine oplevelser med de store verdenskunstnere, som hun havde haft et nært forhold til, som f.eks. Toscanini , Arthur Rubinstein og ikke mindst hendes lærer, den franske klavernestor Isidor Philipp, for hvem hun i var assistent i 6 år.

Hjemvendt til Danmark blev Ellen Gilberg docent Det jyske Musikkonservatorium, hvor hendes elever forgudede hende. Desværre kun gennem en ganske kort årrække: Et kompliceret brud på skulderen satte en brat stopper både for hendes karriere og hendes virke som underviser.

Ellen Gilbers repertoire spændte vidt, og hun har nærmest været ambassadør for nyere dansk klavermusik i udlandet, navnlig Frankrig, USA og Canada. Ikke blot har hun her naturligvis spillet Carl Nielsens samtlige klaverværker, men hun gav også en lang række værker af nyere danske komponister deres førsteopførelse uden for landets grænser, blandt andre Niels Viggo Bentzon, Jørgen Jersild, Sven Erik Tarp, Tage Nielsen og Karl Åge Rasmussen.
Også Mozart stod hende nær. Netop med to Mozart-koncerter var hun den første danske pianist, som indspillede klaverkoncerter i udlandet.

Allerhøjest nåede Ellen Gilberg måske nok med sine medrivende klangsraffinerede fortolkninger af de franske impressionister – for hvilke hun da også modtog den fornemme hædersbevisning: det franske ridderkors.

Desværre er alt for få indspilninger af denne store kunstnerinde bevaret for eftertiden. "Levende fremførelser" interesserede hende langt mere. Selv radioudsendelser insisterede hun altid på skulle være direkte. Og spontan som hun var, kunne hun godt finde på at ændre repertoire lige før hun gik i luften. Som hendes bladvender har jeg selv oplevet det!

Ellen Gilbergs særkende er hendes musiks "nærvær", poesi og uforlignelige klang (der desværre kun delvist kan fornemmes via de gamle optagelser). Kritikeren Georg Lenz karakteriserede engang hendes talent således: Som flyglets Grande Dame har Ellen Gilberg ikke sin lige i Danmark… hun kan noget ingen andre kan.